Plan zajęć

Plan zajęć na rok szkolny 2019/2020 - w przygotowaniu

 

Grupa

Wiek/klasa

Dzień

Godzina

MAŁY PITAGORAS

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

4 i 5 lat

 

poniedziałek

 

17:30 – 18:30

PASCAL

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

zerówka i klasa I

środa 

17:00 – 18:00

ARYSTOTELES

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

klasa II

 wtorek

17:00 - 18:00 

Euklides

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

klasa III

 wtorek

17:00 - 18:00 

 czwartek

16:00 - 17:00 

 

HURRA, IDĘ DO SZKOŁY!

zajęcia przygotowujące dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 5 i 6 lat

poniedziałek

 

16:30 - 17:30  

 

MISTRZ MATEMATYKI

 –

rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych

klasy I – III szkoły podstawowej 

 

Termin ustalany indywidualnie

 

  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy I szkoły podstawowej

klasa I  

 

środa 

 

 16:00 - 17:00 

ALFABETOWA DRUŻYNA

zajęcia rozszerzające umiejętności
czytania i pisania

zerówka i klasy
I–III szkoły podstawowej

Termin ustalany indywidualnie

AKTYWNE WSPOMAGANIE

I-III szkoła podstawowa

Termin ustalany indywidualnie

MATMA NIE TAKA STRASZNA

zajęcia wyrównawcze z matematyki

szkoła podstawowa i gimnazjum

Termin ustalany indywidualnie

PITAGORAS

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

klasy IV - VIII szkoły podstawowej

środa

 

17:00 - 18:00 (klasa IV)

 

wtorek

16:00 - 17:00 (klasa V)

wtorek 

 

piątek

16:00 - 17:00 (klasa VI)

 

16:00 - 17:00 (klasa VI) 

WSZYSCY BĘDZIEMY EUKLIDESAMI

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

Termin ustalany indywidualnie

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z matematyki

 klasa VIII

wtorek 

17:00 - 18:30

czwartek

17:00 - 18:30

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z języka polskiego

 

klasa VIII

sobota

9:00 - 10:30

 sobota

 10:30 - 12:00

 WARSZTAT MŁODEGO BADACZA 

 

 6-11 lat

 

czwartek 

 

16:30 - 17:30 

ALFABETOWA DRUŻYNA

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

uczniowie szkoły podstawowej

Termin ustalany indywidualnie

Gimnastyka korekcyjna 

 4-15

Termin ustalany indywidualnie 

Formularz zgłoszeniowy