Plan zajęć

Plan zajęć na rok szkolny 2021/2022 - w przygotowaniu

 

Grupa

Wiek/klasa

Dzień

Godzina

MAŁY PITAGORAS

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

4 i 5 lat

 

środa  

 

 16:15 - 17:15

PASCAL

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

zerówka i klasa I

wtorek 

 17:00 -18:00

ARYSTOTELES

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

klasa II

czwartek 

17:30 - 18:30 

Euklides

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

klasa III

 poniedziałek

 17:30 - 18:30

 

 

HURRA, IDĘ DO SZKOŁY!

zajęcia przygotowujące dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 5 i 6 lat

środa 

17:15 - 18:15 

MISTRZ MATEMATYKI

 –

rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych

klasy I – III szkoły podstawowej 

 

Termin ustalany indywidualnie

 

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas I

klasa I  

 

wtorek

 

 16:00 - 17:00

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas II

klasa II

czwartek

16:30 - 17:30 

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas III

klasa III

    poniedziałek  16:30 - 17:30

ALFABETOWA DRUŻYNA

zajęcia rozszerzające umiejętności
czytania i pisania

zerówka i klasy
I–III szkoły podstawowej

Termin ustalany indywidualnie

AKTYWNE WSPOMAGANIE

I-III szkoła podstawowa

Termin ustalany indywidualnie

MATMA NIE TAKA STRASZNA

zajęcia wyrównawcze z matematyki

szkoła podstawowa i gimnazjum

Termin ustalany indywidualnie

PITAGORAS

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

klasy IV - VII szkoły podstawowej

 wtorek

 

16:00 - 17:00 (klasa IV)

 

wtorek

15:00 - 16:00 (klasa V)

 poniedziałek

 

środa 

16:00 - 17:00 (klasa VI)

 

17:15 - 18:15 (klasa VII) 

WSZYSCY BĘDZIEMY EUKLIDESAMI

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

Termin ustalany indywidualnie

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z matematyki

 klasa VIII

 piątek

17:15 - 18:45 

 sobota

10:00 - 11:30 

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z języka polskiego

 

klasa VIII

 poniedziałek

16:30 - 18:00 

 

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z języka angielskiego

 

 klasa VIII

 

 wtorek

 

 17:00 - 18:30

ALFABETOWA DRUŻYNA

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

uczniowie szkoły podstawowej

Termin ustalany indywidualnie

Gimnastyka korekcyjna 

 4-15

Termin ustalany indywidualnie 

       
Formularz zgłoszeniowy