Plan zajęć

Plan zajęć na rok szkolny 2022/2023 - w przygotowaniu

 

Grupa

Wiek/klasa

Dzień

Godzina

MAŁY PITAGORAS

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

4 i 5 lat

 

wtorek 

 

16:30 - 17:30

PASCAL

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

zerówka i klasa I

 poniedziałek 

17:00 - 18:00

ARYSTOTELES

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

klasa II

środa

17:00 - 18:00 

Euklides

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

klasa III

 środa

17:00 - 18:00

 

 

HURRA, IDĘ DO SZKOŁY!

zajęcia przygotowujące dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 6 lat

wtorek 

17:30 - 18:30 

MISTRZ MATEMATYKI

 –

rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych

klasy I – III szkoły podstawowej 

 

Termin ustalany indywidualnie

 

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas I

klasa I  

 

poniedziałek

 

16:00 - 17:00

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas II

klasa II

środa 

16:00 - 17:00

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas III

klasa III

środa 16:00 - 17:00

ALFABETOWA DRUŻYNA

zajęcia rozszerzające umiejętności
czytania i pisania

zerówka i klasy
I–III szkoły podstawowej

Termin ustalany indywidualnie

AKTYWNE WSPOMAGANIE

I-III szkoła podstawowa

Termin ustalany indywidualnie

JĘZYK POLSKI

IV - VII

wtorek

środa 

środa 

16:00 - 17:00 (klasa IV)

17:00 - 18:00 (klasa V)

 16:00 - 17:00 (klasa VI)

PITAGORAS

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

klasy IV - VII szkoły podstawowej

czwartek

 

17:15 - 18:15 (klasa IV)

 

wtorek 

16:45 - 17:45 (klasa V)

czwartek

 

czwartek

15:00 - 16:00 (klasa VI)

 

16:00 - 17:00 (klasa VII) 

WSZYSCY BĘDZIEMY EUKLIDESAMI

-

zajęcia rozszerzające wiadomości 
i umiejętności matematyczne

 

Termin ustalany indywidualnie

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z matematyki

 klasa VIII

środa

16:45 - 18:15

 sobota

11:00 - 12:30 

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z języka polskiego

 

klasa VIII

wtorek

 

czwartek

17:00 - 18:30 

16:00 - 17:30 

Z EGZAMINEM ZA PAN BRAT

 przygotowanie ósmoklasistów 
do egzaminu z języka angielskiego

 

 klasa VIII

 

 wtorek

 

 17:30 - 19:00

ALFABETOWA DRUŻYNA

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

uczniowie szkoły podstawowej

Termin ustalany indywidualnie

Gimnastyka korekcyjna 

 4-15

Termin ustalany indywidualnie 

 Język angielski   Klasa 2 i 3  wtorek  16:30 - 17:30
Formularz zgłoszeniowy