Pascal, Arystoteles, Euklides

PASCAL, ARYSTOTELES, EUKLIDES - zajęcia rozszerzające wiadomości i umiejętności matematyczne (klasy 0-III szkoły podstawowej)

 

Na zajęciach dzieci mają okazję między innymi samodzielnie odkrywać własności liczb, operować pojęciami matematycznymi i geometrycznymi
w sytuacjach zadaniowych, doskonalić umiejętność mnożenia i dzielenia oraz logicznie formułować wnioski. Ponad to dzieci mają możliwość uczenia się na konkretach! i rozwijania takich umiejętności jak: liczenie, porównywanie, mierzenie, ważenie, konstruowanie, wnioskowanie, planowanie, klasyfikowanie i wiele innych.
Zajęcia wypełnione są zabawami, ciekawymi grami, zadaniami i eksperymentami, co czyni
je przyjaznymi i atrakcyjnymi dla dziecka. Dzięki temu pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat
i ułatwią naukę matematyki na dalszych szczeblach edukacji.

Ponieważ praktycznie każde zagadnienia matematyczne mogą być analizowane na różnych poziomach wiedzy i świadomości oferujemy kilka grup wiekowych.

Grupy:

  • Pascal - Zerówka i klasa I
  • Arystoteles - Klasa II
  • Euklides - Klasa III

Zajęcia prowadzone są w grupie maksymalnie 10 osobowej lub indywidualnie.

Formularz zgłoszeniowy