Alfabetowa drużyna

„Dziecko jest cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

Phil Bosmans

ALFABETOWA DRUŻYNA - zajęcia rozszerzające umiejętności czytania i pisania


Zajęcia z cyklu ALFABETOWA DRUŻYNA pozwalają dziecku czerpać radość z nauki czytania i pisania. Każde dziecko jest wyjątkowe, posiada bowiem unikalną osobowość, dlatego niezwykle cenne jest wydobycie z dziecka pasji do nauki i wiary we własne możliwości. Koncepcja naszych zajęć skonstruowana jest tak, aby każde dziecko mogło w naturalny sposób rozwinąć umiejętność czytania i pisania. Wiemy, jak ważne jest efektywne przekazywanie wiedzy, dlatego indywidualnie dostosowujemy metodę nauki do percepcji danego dziecka. Nie zapominamy jednak o tym, aby w czasie zajęć dzieci świetnie się bawiły. Dbamy o to, aby nauka była szczęśliwym i niezapomnianym wrażeniem!

W ramach zajęć ALFABETOWA DRUŻYNA:

  • wykonujemy ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową
  • rozwijamy umiejętność analizy i syntezy słuchowej wyrazów
  • wykonujemy ćwiczenia podnoszące poziom koncentracji
  • wprowadzamy i utrwalamy poznawane litery
  • usprawniamy narządy artykulacyjne
  • rozwijamy sprawność manualną poprzez rysowanie, malowanie
  • wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne
  • rozwijamy wrażliwość słuchową, ćwiczymy oddech

Korzystamy z aktywnych metod nauczania, zwiększających skuteczność uczenia się i zapamiętywania, angażujących w treści zajęć oraz motywujących do dalszej pracy własnej. Inspirujemy do podejmowania działań zgodnych z celami ucznia, pomagamy pokonać problem, zachęcamy i motywujemy do nauki.

 

Indywidualne metody nauczania pełne dynamiki!

 

„Skoro jednym z zadań edukacji jest przygotowanie uczniów do zmieniającego się  świata,

 to oczywistą koniecznością staje się nauczanie ich myślenia twórczego.”

                                                                                                         Robert Fisher

Formularz zgłoszeniowy