Mistrz matematyki

MISTRZ MATEMATYKI – rozwiązywanie zadań
z konkursów matematycznych dla uczniów z klas II-III szkoły podstawowej

 
Na zajęciach rozwiązywane są zadania konkursowe 
z matematyki. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci 
z metodami rozwiązywania zadań niestandardowych.

Na zajęciach wiedza zdobyta w szkole jest ugruntowywana i poszerzana. Zadania, które stwarzają uczniom trudności, realizowane są w formie praktycznej, dzięki czemu uczniom łatwiej jest zrozumieć dane zagadnienie.

Zajęcia dają dzieciom możliwość rozwijania logicznego i abstrakcyjnego myślenia, niezbędnego
do osiągnięcia sukcesu. Bardzo ważnym elementem zajęć jest stwarzanie sytuacji, które umożliwiają dzieciom osiągnięcie wyznaczonych celów i pokonywanie przeszkód, ponieważ pozytywne wzmocnienie motywuje dzieci do dalszej pracy.

Zajęcia prowadzone są w grupie maksymalnie 8 osobowej lub indywidualnie. 

Formularz zgłoszeniowy