Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas I

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Naszym głównym celem jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności dzieci poprzez realizowanie ćwiczeń dodatkowych zawierających treści ponadpodstawowe, a także usystematyzowanie wiedzy zdobytej w szkole.

Spotykamy się raz w tygodniu, aby podczas wspólnej godzinnej zabawy utrwalać i rozwijać umiejętności szkolne i nie tylko.  Zajęcia dotyczyć będą edukacji polonistycznej i wtedy to będziemy ćwiczyć m.in: analizę i syntezę słuchową i wzrokową wyrazów, naukę czytania wyrazów i zdań, pisanie liter, połączeń literowych, wyrazów, układanie zdań z rozsypanek.

Zajęcia pozwalają także na wyrabianie u dzieci własnej motywacji do nauki, służą przezwyciężaniu trudności, umacnianiu wiary we własne siły, wyrabianiu właściwych nawyków uczenia się. Praca odbywa się tu poprzez zabawę, a zdobywanie wiedzy ma sprawiać przyjemność.

 

Formularz zgłoszeniowy